תקנון לאתר

ברוכים הבאים לאתר פיזיותרפיסט בקליק. אתר פיזיותרפיסט בקליק הינו אינדקס פיזיותרפיסטים, המהווה במה לפיזיותרפיסטים פרטיים להציע את שירותם. מטרת אתר פיזיותרפיסט בקליק היא לקשר בין פיזיותרפיסטים, מכוני פיזיותרפיה ונותני שירותים לטיפולי פיזיותרפיה, לבין גולשי האתר. השימוש באתר הוא חופשי לכל ואינו כרוך בעלות כלשהיא. יש לקרוא את תקנון האתר לפני ביצוע שימוש בשירותיו. שימוש בתכנים הכלולים באתר ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לקבל עליך את תנאי תקנון האתר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי או קולי. המונח שירותים כולל את כל האפשרויות המוקנות לך באתר ליהנות ממה שהוא מציע, כגון התקשרות עם פיזיותרפיסטים פרטיים ו/או גופים המציעים שירותי פיזיותרפיה.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע ואינם באים במקום התייעצות עם מומחה וקבלת חוות דעת מקצועית, או עצה רפואית. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

הגבלת אחריות

לאתר אין כל אחריות על התכנים באתר ועל השירותים הניתנים דרכו. האתר משמש כמתווך בלבד בין ספקי השירות לבין הגולשים. החומרים באתר לא באים להחליף התייעצות מוקדמת עם גורם מקצועי. כל שימוש באתר, או הסתמכות על התכנים, או השירותים שבו, היא על אחריות המשתמשים בלבד. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, בצורה ישירה או עקיפה, מכל סוג שהוא, הן כלפי האתר ו/או בעלי האתר, והן כלפי הכותבים והעורכים בו והן כלפי המפרסמים בו מידע או שירות כלשהוא. המלצתנו היא שבמקרים דחופים ו/או במקרה של ספק יש להתייעץ עם רופא ו\או פיזיותרפיסט מקופת חולים ו/או בית חולים.

הגנת הפרטיות

לאתר אין כל אחריות על הפרטים המועברים דרכו לצד שלישי. במילוי טופס פנייה לאתר, או בהשארת פרטים אישיים באתר מכל סוג שהוא, מאשר הגולש לאתר להעביר אותם לגורמים הרלבנטיים כגון; נותני שרותי טיפולי פיזיותרפיה וכיוצ”ב. האתר מסיר מעל עצמו כל אחריות באשר לשימוש בפרטים האישיים על ידי גורמים אלו או מי מטעמם. המלצתנו היא להימנע מלרשום בטופס מידע אישי רגיש ו/או חסוי.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הפרסומים באתר, לרבות באנרים, מודעות וכיו”ב, הם באחריות המפרסמים בלבד. האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. האתר מסיר מעליו כל אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולהפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני.

האתר אוסר להשתמש בתכנים ובשירותים המפורסמים בו אלא לאחר קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב.

האתר רשאי לבטל כל קישור וכל תוכן שהוא לפי שיקול דעתו.

המפרסמים באתר מתחייבים לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפרסום בלתי ראוי של תכנים כלשהם.

העלאת התכנים לפרסום באתר אינה מקנה למפרסמים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. האתר רשאי לבדוק את התכנים הללו ולהחליט על המשך הופעתם באתר.

בכל מקרה האתר מצהיר כי נבצר ממנו לעקוב אחר החומרים המועלים אליו בכל תצורה שהיא ולכן אינו נושא בכל אחריות לגביהם.

האתר אינו מתחייב כי יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.
האתר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לגולשים אם יורידו או יקבלו באופן אחר חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תכניות או שירותים, הקשורים לאתר. כל הורדה היא על האחריות הבלעדית של המבצע אותה.
בעת העלאת תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסמים באתר האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האתר מסיר מעל עצמו כל אחריות בעניין זה.

אנו מודים לך על שקראת בתשומת לב את תנאי השימוש.
© כל הזכויות באתר זה שמורות לאתר פיזיותרפיסט בקליק